aktualności   ankieta   informacje   autorzy projektu   inwentaryzacja BEI

ANKIETA


W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wierzbica” zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie niezbędnych, podstawowych informacji dotyczących charakterystyki energetycznej zarządzanych przez Państwa budynków mieszkalnych. Państwa wiedza i zasób danych pozwolą na profesjonalne przygotowanie strategii będącej podstawowym narzędziem pionierskich działań proekologicznych oraz zwiększą szanse pozyskania zewnętrznych środków finansowania na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.).

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie ankiety dla mieszkańców lub ankiety dla przedsiębiorców.

Informacja dla właścicieli gospodarstw rolnych: Jeśli reprezentują Państwo gospodarstwo rolne, uprzejmie proszę o jednoczesne uzupełnienie ankiety dla gospodarstw rolnych.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet do dnia 31 marca 2015 r.

Proszę wybrać odpowiednią ankietę i kliknąć, by ją uruchomić:


Ankieta dla mieszkańców domów jednorodzinnych

Ankieta dla przedsiębiorców

Ankieta dla gospodarstw rolnych